Nghiêm Thị Hồng Nhung, Hải Dương, THPT Hồng Quang (687)

23/04/2012 13:50
(GDVN) - Nghiêm Thị Hồng Nhung, đến từ Hải Dương hiện đang theo học tại THPT Hồng Quang.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Quan điểm sống của Hồng Nhung là: “Sống để cố gắng. Cố gắng để thành công. Sống là chính mình chứ không phải là bản sao bất kì của người khác.”