Ngô Đỗ Hoàn Oanh, Tp. Hồ Chí Minh, THPT Trần Khai Nguyên (716)

24/04/2012 09:20
(GDVN) - Thí sinh Ngô Đỗ Hoàn Oanh, Tp. Hồ Chí Minh, THPT Trần Khai Nguyên. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi