Nguyễn Hoài Sương, Nghệ An, Đại học Nội Vụ (2073)

11/06/2012 13:00
(GDVN) - Nguyễn Hoài Sương đến từ Nghệ An và hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Nội Vụ >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi