Nguyễn Hoài Thu, Quảng Ninh, Học viện Báo chí Tuyên truyền (2149)

14/06/2012 11:00
(GDVN) - Nguyễn Hoài Thu đến từ Quảng Ninh, hiện đang là sinh viên trường Học viện Báo chí Tuyên truyền. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi