Nguyễn Hồng Hạnh, Hải Phòng, CĐ Nông Lâm Đông Bắc - Quảng Ninh (1306)

10/05/2012 17:00
(GDVN) - Thí sinh Nguyễn Hồng Hạnh đến từ Hải Phòng, hiện là sinh viên trường CĐ Nông Lâm Đông Bắc - Quảng Ninh. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi