Nguyễn Hồng Loan, TP Hồ Chí Minh, CĐ ITC TP Hồ Chí Minh (1352)

12/05/2012 07:40
(GDVN) - Nguyễn Hồng Loan đến từ TP Hồ Chí Minh, sinh viên trường CĐ ITC TP Hồ Chí Minh >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi