Nguyễn Huyền Trang, Thái Nguyên, ĐH KT- QT Kinh doanh (961)

29/04/2012 20:10

(GDVN) - Thí sinh Nguyễn Huyền Trang, Thái Nguyên, ĐH KT- QT Kinh Doanh. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

Huyền Trang là người vui tươi, hay cười nhưng cũng rất dễ khóc