Nguyễn Huỳnh Xuân Đào, TPHCM, THPT Lạc Hồng (1580)

20/05/2012 10:30

(GDVN) - Nguyễn Huỳnh Xuân Đào sống tại TP Hồ Chí Minh hiên đang là học sinh trương THPT Lạc Hồng

>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi