Nguyễn Lê Thùy Linh, Hà Nội, HV Hành chính quốc gia HCM (2018)

09/06/2012 09:30
(GDVN) - Nguyễn Lê Thùy Linh đến từ Hà Nội, sinh viên trường HV Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi