Nguyễn Phương Lan, Hà Giang, Đại học Công đoàn (1953)

06/06/2012 15:30
(GDVN) - Nguyễn Phương Lan đến từ Hà Giang và hiện bạn đang là sinh viên trường đại học Công Đoàn
>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi