Nguyễn Thanh Hoa, Bắc Ninh, THPT Tiên Du số 1 (582)

20/04/2012 17:00
(GDVN) - Nguyễn Thanh Hoa đang là học sinh trường THPT Tiên Du số 1, Bắc Ninh.  >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Thanh Hoa là người hòa đồng và vui vui vẻ.