Nguyễn Thảo Vy, Gia Lai, Trường Văn Hóa Nghệ Thuật (807)

26/04/2012 07:00
(GDVN) -Nguyễn Thảo Vy, Gia Lai, Trường Văn Hóa Nghệ Thuật. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
bạn ấy là người rất vui vẻ, hào đồng và năng động.