Nguyễn Thị Bích Liên, Cà Mau, THPT Tắc Vân (502)

17/04/2012 19:30
(GDVN) - Nguyễn Thị Bích Liên đang học trường THPT Tắc Vân, TP Cà Mau. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Bích Liên là một người dễ gần nhưng tính khí đôi khi cũng nắng mưa thất thường, thích quan sát, thích sự chân thành và ghét sự giả dối.