Nguyễn Thị Bình, Đắc Lăk, THPT Cumgar (827)

26/04/2012 12:00
(GDVN) - Thí sinh Nguyễn Thị Bình, Đắc Lăk, THPT Cumgar. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Bình là người năng động, nuôi hy vọng chiến thắng bản thân
Bình cũng rát giàu cá tính, làm việc trong bí mật