Nguyễn Thị Diễm Thoa, Đồng Tháp, Đại học Đồng Tháp (2167)

14/06/2012 20:30

(GDVN) - Nguyễn Thị Diễm Thoa đến từ Đồng Tháp hiên đang là sinh viên trường Đại học Đồng Tháp >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi