Nguyễn Thị Giang, Bắc Ninh, ĐH Kinh tế Quốc dân (533)

19/04/2012 09:30
(GDVN) -Nguyễn Thị Giang sinh ngày 11/08/1990 đang học tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi