Nguyễn Thị Hằng, Bắc Ninh, Trung cấp Cơ điện Bắc Ninh (1758)

27/05/2012 11:30

(GDVN) - Nguyễn Thị Hằng đến từ Bắc Ninh hiện đang học tại Trung cấp Cơ điện Bắc Ninh >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi