Nguyễn Thị Hằng, Quảng Bình, THPT Đồng Hới (379)

(GDVN) - Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1995 đến từ Quảng Bình, là học sinh Trường THPT Đồng Hới.
Đang tải tin...