Nguyễn Thị Huệ, Hải Phòng, THPT 25-10 (1543)

18/05/2012 12:40

(GDVN)-Nguyễn Thị Huệ sống tại Hải Phòng hiện là học sinh trương THPT 25-10

>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi