Nguyễn Thi Huệ, Hải Phòng, Trường THPT 25-10 (1856)

01/06/2012 09:00

(GDVN) - Nguyễn Thi Huệ đến từ Hải Phòng hiện đang là học sinh trường THPT 25-10 >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi