Nguyễn Thị Huệ, Thái Nguyên, ĐH Thái Nguyên (1968)

07/06/2012 12:00
(GDVN) - Nguyễn Thị Huệ đén từ Thái Nguyên, sinh viên Khoa Ngoại ngữ trường ĐH Thái Nguyên >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi