Nguyễn Thị Huyền Trang, Hải Phòng, CĐ Nghề Thủy Sản Miền Bắc (2053)

10/06/2012 16:00

(GDVN) - Nguyễn Thị Huyền Trang đến từ Hải Phòng hiện đang là sinh viên trường CĐ Nghề Thủy Sản Miền Bắc >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi