Nguyễn Thị Lan Anh, CĐ nghề Việt - Đức, Vĩnh Phúc (231)

09/04/2012 22:45
(GDVN) -Nguyễn Thị Lan Anh đến từ trường CĐ nghề Việt Đức, Vĩnh Phúc >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Bạn Nguyễn Thị Lan Anh sở thích ca hát, thể thao, du lịch, khám phá