Nguyễn Thị Lan, Hải Phòng, Đại học Hải Phòng (307)

12/04/2012 16:40
(GDVN) -Nguyễn Thị Lan hiện đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Kế toán, Trường Đại học Hải Phòng. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi