Nguyễn Thị Lan Hương, Bắc Ninh, CĐ Thống Kê (1967)

07/06/2012 11:30
(GDVN) - Nguyễn Thị Lan Hương đến từ Bắc Ninh, sinh viên trường CĐ Thống Kê >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Lan Hương là cô gái hay cười