Nguyễn Thị Linh Chi, Thái Nguyên, ĐH KHXH và Nhân Văn (1932)

05/06/2012 19:30
(GDVN) - Nguyễn Thị Linh Chi đến từ Thái Nguyên, sinh viên trường ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi