Nguyễn Thị Luyến, Thái Nguyên, ĐH Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh (821)

26/04/2012 11:00
(GDVN) -Nguyễn Thị Luyến, Thái Nguyên, ĐH Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Là một người tự tin, năng động, thích tham gia các hoạt động tập thể....luôn muốn học hỏi từ những điều đơn giản nhất trong cuộc sống