Nguyễn Thị Mai Ánh, Bắc Ninh, THPT Nguyễn Du (1853)

01/06/2012 07:30
(GDVN) - Nguyễn Thị Mai Ánh đến từ Bắc Ninh, học sinh trường THPT Nguyễn du >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

Mai Ánh đến từ miền đất quan họ, rất thích động vật, thích sự yên tĩnh. Là một người mạnh mẽ hoà đồng, thích được đi du lịch, thích mao hiểm ghét sự nhu nhược. Ước mơ: được đi pháp và được sinh sống làm việc ở pháp