Nguyễn Thị Ngọc, Đắklắk, ĐH Quy Nhơn (1959)

07/06/2012 07:30
(GDVN) - Nguyễn Thị Ngọc đến từ Đắklắk, sinh viên trường ĐH Quy Nhơn >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Quan điểm sống của Ngọc là: sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn