Nguyễn Thị Phương Thảo, TP.HCM, Trường Sunshine College (656)

22/04/2012 17:30

(GDVN) - Thí sinh Nguyễn Thị Phương Thảo đến từ Tp. Hồ Chí Minh, học sinh Trường Sunshine College >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi