Nguyễn Thị Tâm, Hà Nội, CĐ Công nghệ và Kinh tế (369)

13/04/2012 15:45
(GDVN) -Nguyễn Thị Tâm hiện đang là sinh viên trường CĐ Công nghệ và Kinh tế, Hà Nội. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
 Nguyễn Thị Tâm là một người vui tính và hòa đồng, thích  đi du lịch và đi chơi