Nguyễn Thị Thanh Hằng, Gia Lai, THPT Trường Chinh (714)

24/04/2012 08:40
(GDVN) -Nguyễn Thị Thanh Hằng, Gia Lai, THPT Trường Chinh. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Mình là một người rất hay cười.