Nguyễn Thị Thảo Giang,Thái Nguyên, ĐH KT Quản trị KD Thái Nguyên (550)

19/04/2012 18:30
(GDVN) -Nguyễn Thị Thảo Giang hiện đang học ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi