Nguyễn Thị Thoan, Bắc Giang, ĐH KT và QT KD Thái Nguyên (2036)

09/06/2012 18:30
(GDVN) - Nguyễn Thị Thoan đến từ Bắc Giang và hiện bạn đang là sinh viên trường đại học Kinh tế Quản trị và Kinh doanh Thái Nguyên >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Thoan là một người luôn vui vẻ,rất thích cười.hi