Nguyễn Thị Thu Diễm, Bình Thuận, THPT Bùi Thị Xuân (557)

19/04/2012 22:00
(GDVN) -Nguyễn Thị Thu Diễm hiện là học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi