Nguyễn Thị Thu Hà, Đà Nẵng, Đại học Duy Tân (1803)

29/05/2012 16:00
(GDVN) - Nguyễn Thị Thu Hà đến từ Đà Nẵng và hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Duy Tân >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi