Nguyễn Thị Thu Hương, Nghệ An, CĐ KTKT Thương mại (2219)

18/06/2012 14:30
(GDVN) -Nguyễn Thị Thu Hương, đến từ Nghệ An, hiện đang là sinh viên năm thứ nhất trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại  >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi