Nguyễn Thị Thu Ngân, Đồng Tháp, CĐ Điện Lực TP.HCM (856)

27/04/2012 07:30
(GDVN) -Nguyễn Thị Thu Ngân đến từ Đồng Tháp và hiện đang học trường CĐ Điện Lực TP.HCM >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi