Nguyễn Thị Trà My, TP. HCM, THPT Mạc Đĩnh Chi (2107)

12/06/2012 17:00
(GDVN) -Nguyễn Thị Trà My đến từ TP. HCM, hiện đang là học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi  >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Trà My thích nhảy, âm nhạc, vẽ. Tính tình dễ hòa đồng, dễ nói chuyện, hay cười
Bốn từ khóa sống của Trà My là: Challenge ( thách thức), Wisdom ( tài trí), Passion ( Đam mê), Dream ( ước mơ)