Nguyễn Thị Trúc Thương, Thái Nguyên, CĐ nghề GT vận tải TW1 (1964)

07/06/2012 10:00
(GDVN) - Nguyễn Thị Trúc Thương sinh ngày 27/4/1992 đến từ Thái Nguyên, sinh viên trường CĐ nghề Giao thông vận tải TW1 >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Trúc Thương yêu thiên nhiên và muốn khẳng định rằng vẻ đẹp tự nhiên chính ra nét đẹp thuần khiết nhất