Nguyễn Thị Việt Trinh, Đăk Lăk, THPT Đăk Lăk (810)

26/04/2012 08:00
(GDVN) - Thí sinh Nguyễn Thị Việt Trinh, Đăk Lăk, THPT Đăk Lăk.
>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi