Nguyễn Thị Xuân Hiền, Quảng Trị, CĐ - KT Kế Hoạch Đà Nẵng (1878)

03/06/2012 07:00
(GDVN) - Nguyễn Thị Xuân Hiền đến từ Quảng Trị, sinh viên trường CĐ - KT Kế Hoạch Đà Nẵng >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi


Danh ngôn yêu thích của Hiền: Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn. Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm. Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát. Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa. Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau. Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại. Một chút khát vọng phấn đấu có thể mang đến thành công.