Nguyễn Thị Yến, Hà Nội, ĐH Thương mại (548)

19/04/2012 17:30
(GDVN) -Nguyễn Thị Yến sinh ngày 09/09/1991 đến từ Hà Nội và hiện đang học ĐH Thương mại Hà Nội. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Theo nhận xét của bạn bè, Yến là người vui vẻ hòa đồng, hay nói hay cười.

theo bạn bè nhận xét thì Yến là người vui vẻ, hòa đồng, hay cười, hay nói