Nguyễn Thị Yến, Nghệ An, Học Viện Quản lý giáo dục (1981)

08/06/2012 07:30
(GDVN) - Nguyễn Thị Yến đến từ Nghệ An, sinh viên trường Học Viện Quản lý giáo dục >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Yến là cô gái vui tinh, hòa đồng, có khả năng múa và thường tham gia các hoạt động xã hội