Nguyễn Thu Quỳnh, Hà Nam, THPT A Phủ Lý (1886)

03/06/2012 14:00
(GDVN) - Nguyễn Thu Quỳnh sinh ngày 16-05-1995 đến từ Hà Nam, học sinh lớp 11 trường THPT A Phủ Lý >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi