Nguyễn Thu Thủy, Thái Nguyên, HV Báo chí và Tuyên truyền (2173)

15/06/2012 11:00
(GDVN) -Nguyễn Thu Thủy đến từ Thái Nguyên, hiện đang là sinh viên HV Báo chí và Tuyên truyền  >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi