Nông Thị Thu Thủy, Đăk Lăk, CĐ Công Thương TP. Hồ Chí Minh (894)

28/04/2012 06:00
(GDVN) - Nông Thị Thu Thủy đến từ Đăk Lăk và hiện đang học tại CĐ Công Thương TP. Hồ Chí Minh.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi