Phạm Khả Tú, Gia Lai, CĐ Giao thông vận tải III (798)

25/04/2012 23:59
(GDVN) -Phạm Khả Tú, đến từ Gia Lai, sinh viên Trường CĐ Giao thông vận tải
>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi