Phạm Ngọc Trà My, Đà Lạt, ĐH Yersin Đà Lạt (543)

19/04/2012 15:00
(GDVN) -Phạm Ngọc Trà My đang là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Kinh doanh ,ĐH Yersin Đà Lạt>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi