Phạm Thảo Nhi, Tp.HCM, THPT Nguyễn Thượng Hiền (1950)

06/06/2012 14:00

(GDVN)-Phạm Thảo Nhi đến từ Tp.HCM hiện đang là học sinh trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi